امیر طاهری: توطئه‌ای در مسکو؛ خطر در کمین منطقه

استاد امیر طاهری در یادداشت خود کنفرانس مسکو که ظاهرا برای روند صلح در افغانستان تشکیل شده را توطئه ای میخواند که آتش آن نه تنها افغانستان بلکه دامن تمام کشور‌های منطقه از جمله ایران را فرا خواهد گرفت…

** پادکست صوتی تحلیلی به قلم استاد امیر طاهری در ایندپندنت فارسی

#نه_به_جمهوری_اسلامی

#امیر_طاهری

#تحلیل_سیاسی

@Unikador

 

آگهی‌ها

پاسخ دهید