پیام نوروزی شهبانو فرح پهلوی ‌به مناسبت نوروز ۱۴۰۰

شهبانو فرح پهلوی: برای همه هم میهنان درون و برون مرز نوروزی پر از شادی، تندرستی، پیروزی، خوشبختی و سرافرازی آرزومندم.

#نوروزتان_پیروز

#شهبانو_فرح_پهلوی

#نوروز

@Unikador

 

آگهی‌ها

پاسخ دهید