شنبه, بهمن ۲, ۱۴۰۰
حقوق بشر

حقوق بشر

video

اخبار شبانگاهی یونیکا- شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰ – آرژانتین به دنبال دستگیری «محسن رضایی»...

در اخبار شبانگاهی یونیکا، جدیدترین اخبار مرتبط با ایران را با شما همراهان گرامی مرور می‌کنیم. بخش شبانگاهی اخبار یونیکا، اخبار را بدون سانسور و آن‌گونه که در دنیای واقعیت اتفاق می‌افتد به شما ارائه می‌دهد. https://www.youtube.com/watch?v=7pmdvizGD-Y یونیکا – یونیک و...
video

اخبار شبانگاهی یونیکا- آدینه ۱ بهمن ۱۴۰۰ – بازی‌های عاشقانه‌ی دولت بایدن با ملاها...

در اخبار شبانگاهی یونیکا، جدیدترین اخبار مرتبط با ایران را با شما همراهان گرامی مرور می‌کنیم. بخش شبانگاهی اخبار یونیکا، اخبار را بدون سانسور و آن‌گونه که در دنیای واقعیت اتفاق می‌افتد به شما ارائه می‌دهد. https://www.youtube.com/watch?v=rNJEKqIs2H4 یونیکا – یونیک و...
video

ادامه کمپین اعتراضی به سیرکِ مذاکرات هسته‌ای در وین – آدینه ۲۱ ژانویه ۲۰۲۲

گزارشی از ادامه کمپین اعتراض به مماشاتگران غربی مقابل محل چانه‌زنی‌های رژیم اسلامی با غربی‌ها در هتل کوبورگ وین. رَوَد ذره‌ای گر زِ خاکم به باد /// به خونَ من آن ذره آغشته باد https://www.youtube.com/watch?v=qL72XgEYekc #ایران_فروشی_نیست #دیگر_بس_است #مذاکرات_وین @Unikador  
video

اخبار شبانگاهی یونیکا- پنجشنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰ – خوش‌رقصی «قاضی مرگ» برای پوتین

در اخبار شبانگاهی یونیکا، جدیدترین اخبار مرتبط با ایران را با شما همراهان گرامی مرور می‌کنیم. بخش شبانگاهی اخبار یونیکا، اخبار را بدون سانسور و آن‌گونه که در دنیای واقعیت اتفاق می‌افتد به شما ارائه می‌دهد. https://www.youtube.com/watch?v=f8sNACS-gww یونیکا – یونیک و...
video

از «آریامهر بزرگ» تا «آریامهر سوم» – زنده‌یاد جهانبخش پاکزاد

آنچه در این برنامه می‌بینید و می‌شنوید دیدگاه زنده‌یاد جهانبخش پاکزاد در خصوص انقلاب سفید آریامهر دوم، محمد رضا‌شاه پهلوی و همچنین نقشه راه آینده ایران با الهام از فرهنگ آریامهری است که ایشان شاهزاده رضا پهلوی را نماینده...
video

اخبار شبانگاهی یونیکا- چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰ – سراسری شدن اعتراضات صنفی در ایران

در اخبار شبانگاهی یونیکا، جدیدترین اخبار مرتبط با ایران را با شما همراهان گرامی مرور می‌کنیم. بخش شبانگاهی اخبار یونیکا، اخبار را بدون سانسور و آن‌گونه که در دنیای واقعیت اتفاق می‌افتد به شما ارائه می‌دهد. https://www.youtube.com/watch?v=oBVSuTT2c8o یونیکا – یونیک و...
video

اخبار شبانگاهی یونیکا- سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰- در خیابان‌ها مینِ ضدنَفر هم بکارید،...

در اخبار شبانگاهی یونیکا، جدیدترین اخبار مرتبط با ایران را با شما همراهان گرامی مرور می‌کنیم. بخش شبانگاهی اخبار یونیکا، اخبار را بدون سانسور و آن‌گونه که در دنیای واقعیت اتفاق می‌افتد به شما ارائه می‌دهد. https://www.youtube.com/watch?v=h5EVNL2q9Vs یونیکا – یونیک و...
video

اخبار شبانگاهی یونیکا- دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰- شهردارِ تهران در پی نظامی کردن پایتخت

در اخبار شبانگاهی یونیکا، جدید ترین اخبار مرتبط با ایران را با شما همراهان گرامی مرور می‌کنیم. بخش شبانگاهی اخبار یونیکا، اخبار را بدون سانسور و آنگونه که در دنیای واقعیت اتفاق می‌افتد به شما ارائه می‌دهد. https://www.youtube.com/watch?v=p-ZIfZfQPcE یونیکا – یونیک...
video

اخبار شبانگاهی یونیکا- یکشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۰- زمزمه‌های شکست در مذاکرات هسته‌ای

در اخبار شبانگاهی یونیکا، جدید ترین اخبار مرتبط با ایران را با شما همراهان گرامی مرور می‌کنیم. بخش شبانگاهی اخبار یونیکا، اخبار را بدون سانسور و آنگونه که در دنیای واقعیت اتفاق می‌افتد به شما ارائه می‌دهد. https://www.youtube.com/watch?v=0Uc5DVHcZMg یونیکا – یونیک...
video

اخبار شبانگاهی یونیکا- شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰- شاهزاده رضا پهلوی: این رژیم نماینده ما...

در اخبار شبانگاهی یونیکا، جدید ترین اخبار مرتبط با ایران را با شما همراهان گرامی مرور می‌کنیم. بخش شبانگاهی اخبار یونیکا، اخبار را بدون سانسور و آنگونه که در دنیای واقعیت اتفاق می‌افتد به شما ارائه می‌دهد. https://www.youtube.com/watch?v=mhkQAxAaDl4 یونیکا – یونیک...