ملاها در دوراهی انتخاب: سقوط یا سقوط؟

ملاها اکنون بیش از هر زمان دیگری، نظام یا بهتر است بگوییم بی‌نظمی و هیچ سالاری ساخته شده به دست روح‌الله خمینی را در آستانه سقوط و پایان موجودیت‌اش می‌بینند و جهانیان بزودی شاهد غرق شدن کامل این رژیم اهریمنی در باتلاقِ بدنامان تاریخ خواهند بود.

#سیاست

#سقوط

#براندازی

@Unikador