ما بی‌شماریم! بترسید از «ما»یی که با هم هستیم

سرکوبگر‏ی آیین و رسم و سنت آخوندها و پاسداران انقلاب اسلامی و پیشبرد این سیاست بخشی از ذات و خوی و طبیعت جمهوری اسلامی است. از گرد هم آمدن مردم در خیابان‏ها وحشت دارند و قادر به پنهان کردن ترس خود از بروز چنین وضعیتی نیستند و می‌دانند که خیابان‏ها، ایستگاه پایانی آنان است.

** تحلیلی از امیر امیری

#اعتراضات_سراسری

#خیزش_سراسری

#ایران

@Unikador