​​​​ نگاهی به رسانه‌های جهان –  پنج‌شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۰

بازتابی از گزارش‌ها و تحلیل های منتشر شده در رسانه‌های بین‌المللی

  • ایندیپندنت: آیا بحران اوکراین فرصت دیگری برای جمهوری اسلامی فراهم خواهد کرد؟
  • بحران اوکراین ریشه در میراث تزار‌ها دارد

#نه_به_جمهوری_اسلامی

#رسانه‌های_جهان

@Unikador