یک نه تاریخی به دلقک‌ها | پیروزی بزرگ براندازان و آبی که به لانه دلقک‌ها ریخته شد

اعلام نتیجه نهایی و آمار آن، بزرگترین پیروزی برای براندازان را در چهارمین تحریم بزرگ سیرک انتخابات رژیم رقم زد. آماری که نشان می‌دهد، علی‌رغم پروپاگاندای ماله‌کشان نظام برای رها کردن رژیم از عدم مشروعیت داخلی و خارجی، ۶۱ درصد مردم ایرانیان خواهان براندازی رژیم ضد ایرانی جمهوری اسلامی هستند.

#سیرک_انتخابات
#گزارش_خبری
@Unikador