یونیکا – ایران در رسانه های جهان – چهار شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۸

#یونیکا ؛ در برنامه امروز ایران در رسانه های جهان به چند مقاله و خبر از خبر گزاری ها و صفحات زیر پرداخته است:

#واشنگتن_فریبیکن : درخواست نمایندگان کنگره از وزارت خارجه برای افشا تعداد روادید صادره برای بستگان مقام‌های رژیم ایران

#لوبه_لوگ :‌ «آرشیو اتمی» ایران، دردسر آژانس بین المللی انرژی اتمی

#العربیه : حکومت ایران نگران کنار رفتن بوتفلیقه در الجزائر است