یونیکا – ایران در رسانه های جهان – پنج شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸

یونیکا ؛ در برنامه امروز ایران در رسانه های جهان به چند مقاله و خبر از خبر گزاری ها و صفحات زیر پرداخته است:

#رویترز : گزارش در مورد «روش‌های پنهانی» فروش نفت کوره توسط ایران

#هاآرتض : آیا پوتین کاتالیزور بهبود روابط ایران و اسرائیل است؟

#العربیه : پشت پرده تصمیم ترامپ برای خارج کردن نیروهایش از سوریه