یونیکا – ایران در رسانه های جهان – شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

بازتابی از گزارش‌ها و تحلیل های مرتبط با ایران؛ منتشر شده در #رسانه‌های_بین‌المللی:

وکس: تنش میان ایران و امریکا در حال افزایش است

عرب ویکلی: تاثیر تحریم های آمریکا علیه ایران بر روی ترکیه و هندوستان

دویچلند فونک: ایران؛ رشد شتابناک نافرمانی مدنی و نقش پیشگام زنان