یونیکا – ایران در رسانه های جهان – شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷

#یونیکا ؛ در برنامه امروز ایران در رسانه های جهان به چند مقاله و خبر از خبر گزاری ها و صفحات زیر پرداخته است:

پروژه عدالت جهان  ؛ کاخ سفید ؛ رویترز ؛‌شرق الاوسط