یونیکا – ایران در رسانه های جهان – سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷

#یونیکا ؛ در برنامه امروز ایران در رسانه های جهان به چند مقاله و خبر از خبر گزاری ها و صفحات زیر پرداخته است:

عفو بین الملل ؛ المونیتور ؛ شرق الاوسط ؛ تایمز اسرائیل