یونیکا – ایران در رسانه های جهان – دو شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷

در برنامه امروز ایران در رسانه های جهان به چند مقاله و خبر از خبر گزاری ها و صفحات زیر پرداخته شده است:

۱. یوروژیا                 ۲. آمریکن کنسرواتیو             ۳. تایمز اسرائیل         ۴. فایننشیال اکسپرس                  ۵. العربیه