یونیکا – ایران در رسانه های جهان – دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۷

یونیکا ؛ در برنامه امروز ایران در رسانه های جهان به چند مقاله و خبر از خبر گزاری ها و صفحات زیر پرداخته است:

سی ان ان : ظریف در استعفای خود قمار بزرگی کرده بود

نشنال اینترست : اف ۳۵ نیست اما همچنان مرگ آفرین است – هرگز به جت های جنگنده‌ی تولید ایران نخندید!

دیلی میل : کلیسای انگلیس بخش نیایش به زبان فارسی ایجاد کرد

شرق الاوسط : ​تاکتیک ایرانی دیگری در عراق شکست می‌خورد