یه‌قُل‌دو‌قُل برجامی! چند‌تا «آخرین تیر ترکش» دارین؟

قرار بود آخرین سفر انریکه مورا به تهران که یک ماه پیش صورت گرفت، «آخرین تیر ترکش» اروپا برای معامله با آیت‌الله‌ها باشد اما گویا اروپایی‌ها برای معامله با ملاها تیر‌های زیادی در ترکش‌ خود دارند تا هر بار یکی را به عنوان «آخرین تیرِ ترکش» اعلام کنند!

منابع: نشنال اینترست – کیهان لندن ایندیپندنت

#سیاست

#برجام

#اروپا

@Unikador