یا ایران و مردمانش، یا جمهوری اسلامی و ملاهایش

چهل و سه سال از حکومت ننگین جمهوری اسلامی بر کشور عزیز ما ایران سپری شده، ولی داوری در مورد اینکه چه بودیم و اینک چه هستیم، یا چه داشتیم و اکنون چه داریم چندان دشوار نیست.

** بر اساس یادداشت منصور کشفی در کیهان لندن

#حق_گرفتنی_است

#نه_به_جمهوری_اسلامی

#ایران_را_پس_میگیریم

@unikador