یاوه‌های خامنه‌ای و پاسخ دندانشکن شاهزاده | پهلوی همواره یار و یاورِ مردمانِ خود بوده و هست ׀ بازنشر

شاهزاده رضا پهلوی خطاب به سید علی خامنه‌ای:

«نیک بدان که فریادِ “پهلوی” در شهرهایِ ایران، از کارگر و از دهقان گرفته تا پیر و جوان، نه از رویِ تعصّب، که برایِ ایران، رفاه ایرانی و سربلندی نامِ میهن است… که پهلوی همواره یار و یاورِ مردمانِ خود بوده و است.»

بازنشر تاریخ انتشار پیام: ۲۹ آبان ۱۳۹۸

#رضا_شاه_روحت_شاد

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#اعتراضات_سراسری

@Unikador