یاشار تبریزی بر بستر خشک دریاچه ارومیه: این خاک را از این حکومتِ نابکار و غیرِ ایرانی پس خواهیم گرفت

یاشار تبریزی، فعال سیاسی مشروطه‌خواه، و زندانی سیاسی پیشین با انتشار ویدئویی از بستر خشک دریاچه ارومیه، وضعیت این دریاچه را به تصویر کشید و گفت: « این خاک را از این حکومتِ نابکار و غیرِ ایرانی پس خواهیم گرفت. ما ایرانی هستیم و ایرانی خواهیم ماند

#یاشار_تبریزی

#دریاچه_ارومیه

#ایران_را_پس_می‌گیریم

@Unikador