یادداشت توفنده‌ی شاهزاده رضا پهلوی در کیهان لندن: ایران تمام آن چیزی است که ما داریم

شامگاه روز آدینه ۲۳ تیر‌ماه ۲۵۸۲ شاهزاده رضا پهلوی با انتشار بخشهایی از یک یادداشت طولانی در صفحات رسمی خود به سه خبر و رویداد تأسف‌آور در هفته گذشته از جمله ضعف و ناتوانی رژیم در دفاع از خاک و تمامیت ارضی کشور اشاره کرده و ضمن تاکید بر بازگشت اعتبار و قدرت و احترام ازدست‌رفته ملت ایران همزمان با بازپس‌گیری ایران از دست فرقه اهریمنی اسلامی، بار دیگر یادآوری کردند که این وعده‌ای ملی است و ملت ایران نشان داده است که نام یاری‌گران و خدمتگزاران خود را همیشه بلند و محترم نگاه خواهد داشت.

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#ایران_معبد_ماست

#ایران_را_پس_میگیریم

@Unikador