گمارده خامنه ای در بانک مرکزی «عراق» به دنبال چیست؟

رژیم ملاها در ایران دست به هر تبهکاری می‌زند تا بتواند حداقل تا سوم نوامبر راه نفسی برای خود بازکند. طی روزهای گذشته عبدالناصر همتی به عراق سفر کرد تا بتواند کمی از پولهای بلوکه شده در عراق را برای خرج ملاها آزاد کند. اما در همین راستا گویا مسیر دیگری نیز در جریان است که تا بتواند با استفاده اوضاع نا بسامان سیاسی در عراق به نفع ملاها عمل کند ….

 ** برگردان فارسی یادداشتی به قلم داود الفرحان در شرق الاوسط

#فرقه_تبهکار

#رسانه_خارجی

#یادداشت_سیاسی

@Unikador