گلوبال‌نیوز کانادا: جمهوری اسلامی در آستانه سقوط قرار دارد

گلوبال نیوز کانادا در تحلیلی به این موضوع پرداخته که با تداوم جنبش انقلابی در ایران برای چهار ماه و ورود آن به ماه پنجم، جمهوری اسلامی در وضعیت شکننده‌ای قرار گرفته و در آستانه سقوط قرار دارد.

#RezaPahlavi

#انقلاب_ایران

#من_وکالت_میدهم

@Unikador