گلبهار/خراسان رضوی | جوجه‌ها رو آخر پاییز می‌شمرن/آخوندها رو آخر زمستون

سه‌شنبه ۲۰ دی ۲۵۸۱ روی دیوار خیابانی در شهر گلبهار در استان خراسان رضوی، این شعار را نوشته‌اند: «جوجه‌ها رو آخر پاییز می‌شمرن، آخوندها رو آخر زمستون»

#IranRevolution

#مهسا_امینی

#انقلاب_ایران

#Shorts

@Unikador