گفتگو با امیر طاهری در اتاق توییتر | عشق به ایران | آدینه ۱۱ فروردین ۲۵۸۱

آنچه در این برنامه می‌بینید و می‌شنوید گفتگوی اسپیسی(اتاق توییتری) با امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر ارشد بین‌المللی است که توسط بانو «سبا خویی» برنامه ریزی شده است.

#امیر_طاهری

#مشروطه

#برای_ایران

@Unikador