گفتگوی ویژه | مروری بر رویداد‌های مرتبط با ایران در هفته گذشته | پنج‌شنبه ۱۸ خرداد

آنچه در این ویژه‌برنامه می‌شنوید مروری است بر اخبار و رویداد‌های مرتبط با ایران در طول هفته گذشته؛ از دیدار شاهزاده رضا پهلوی با بنی گانتز تا جدید‌ترین رویداد‌های داخلی و مسائل مرتبط با جاه طلبی‌های هسته‌ای رژیم.

#کافه_سیاست

#انقلاب_ملی_ایران

#ایران_معبد_ماست

@Unikador