گفتگوی ویژه: اهمیتِ جدی گرفتن تهدید‌‌های امنیتی علیه شاهزاده رضا پهلوی در رسانه‌های اجتماعی

آنچه در این پادکست می‌شنوید گفتگویی است پیرامون تهدید‌های امنیتی و جانی علیه شاهزاده رضا پهلوی در رسانه‌های اجتماعی خصوصا توئیتر و اهمیت جدی‌گرفتن و چاره‌اندیشی برای آنها.

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#انقلاب_ملی_ایران

#ایران_معبد_ماست

@Unikador