گفتگوی ویژه: آدرس‌های اشتباه و اطلاعاتِ نادرستِ زلنسکی در گفتگو با مردم ایران

آنچه در این برنامه می‌بینید و می‌شنوید واکاوی آدرس‌های اشتباه و اطلاعاتِ نادرستی است که روز گذشته، پنج شنبه ۴ خرداد‌ماه ۲۵۸۲، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در پیام ویدئویی خود خطاب به مردم ایران منتشر کرده است.

#ایران_معبد_ماست

#گفتگوی_تحلیلی

#اوکراین

@Unikador