گفتگوی حامد محمدی با حجت کلاشی: چرا حامیان شاهزاده رضا پهلوی از نظرسنجی گمان انتقاد می‌کنند؟

براساس نتایج نظرسنجی مؤسسه گمان شاهزاده رضا پهلوی به عنوان محبوب چهره سیاسی ایران در داخل و خارج از کشور انتخاب شده است اما چرا حامیان شاهزاده پهلوی از این نظرسنجی انتقاد می‌کنند؟ همزمان انتشار نامه‌ای میرحسین موسوی بار دیگر این پرسش را در فضای سیاسی ایران مطرح کرد که آیا او و اطرافیانش واقعاً از جمهوری اسلامی عبور کردند؟

#انقلاب_ملی

#تحلیل_سیاسی

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#حجت_کلاشی

#حامد_محمدی

@Unikador