گفتگویی با «چارلی وایمرز»، سیاستمدار طرفدار مردم ایران در پارلمان اروپا

در گفتگویی که «محسن بهزاد کریمی»، خبرنگار سابق مستقر در پارلمان اروپا با «چارلی وایمرز»، نماینده سوئدی این پارلمان انجام داده، وی می‌گوید در تلاش است که به اروپایی ها تفهیم نماید که مردم ایران نیز مخالف رفتارهای اتمی رژیم ایران هستند و از چنین رفتارهای تهدید آمیزی حمایت نمی‌کنند…

#چارلی_وایمرز

#نه_به_جمهوری_اسلامی

#برنامه_اتمی

@Unikador