گفتاورد‌های امیر طاهری درباره «ملت-دولت»‌ها – بخش نخست

سری نخست از مجموعه پادکست‌هایی است که تحت عنوان گفتاورد‌های امیر طاهری درباره «ملت-دولت»‌ها، گردآوری و منتشر خواهد شد.

«ایران به عنوان یک دولت-ملت، هیچ مشکلی با کسی ندارد اما ایران به عنوان ابزاری برای گسترش ایدئولوژی خمینیستی، با همه از جمله خود مردم ایران مشکل دارد.»

What US leaders have never understood about Iran (2015)

Have the Mullah’s Abandoned their Dreams of Empire? (2014)

#امیر_طاهری

#سیاست

#ایران

@Unikador