گزارش یک مرکز یهودی-هلندی از روابط گرم اسرائیل با وارث برحق شاه ایران تا تشدید تنش و درگیری با جمهوری اسلامی

از متن گزارش:

«فرزند شاه فقید ایران، (شاهزاده) رضا پهلوی، همواره با اسرائیل ارتباط داشته است. او که برخی او را وارث برحق پادشاهی ایران می‌دانند، منتقد صریح رژیم کنونی در ایران است.»

**آنچه در این پادکست صوتی می‌شنوید برگردان فارسی گزارش یک سازمان یهودی – هلندی است که با نام اصلی مرکز اطلاعات و اسناد اسرائیل از سال ۱۹۷۴ در حال فعالیت است.

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#ایران_معبد_ماست

#ایران_را_پس_میگیریم

@Unikador