گزارش یونیکا از واکنش های متفاوت در خاورمیانه و جنوب آسیا به تصمیم آمریکا علیه ایران

در ادامه واکنش ها به خبر عدم تمدید معافیت مشتریان نفت ایران و به دنبال آن کم‌رنگ شدن حضور ایران در بازار نفت، خبرگزاری ها گزارشات مختلفی را در خصوص واکنش کشور های های همسایه ایران و منطقه منتشر کرده اند که در این گزارش ویژه به آن پرداخته ایم.