گزارش کم نظیر اشپیگل از خاطرات آشپز مخصوص شاهنشاه در مکزیک

آنچه در این پادکست صوتی می‌شنوید برگردان فارسی گزارش مجله آلمانی اشپیگل از ژان لویی کوتین ورگر فرانسوی، یکی از آخرین آشپزهای مخصوص خاندان شاهنشاهی ایران در دورانِ تبعید ناخواسته در مکزیک است…


Bekannt sei nur, dass der älteste Sohn, mit dem der Koch auf den Bahamas tauchen gegangen war, geheiratet und mehrere Kinder bekommen habe. »Anfangs hat er sich wohl Hoffnungen gemacht, eines Tages als Thronfolger in Iran zurückzukehren.«

Es war die letzte Illusion der Familie

 

تنها چیزی که مشخص است این است که پسر بزرگ پادشاه، شاهزاده رضا پهلوی، که کاتین  با او به غواصی در باهاما رفته بود، ازدواج کرده و صاحب چندین فرزند است. او امیدوار بود که روزی به تاج و تخت ایران بازگردد».

این آخرین آرزوی این خانواده بود.

 

#محمد_رضاشاه_پهلوی

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#تاریخ_معاصر

#ایران

#پهلوی_در_تاریخ

@Unikador