گزارش ویژه: موج بیداری ملی و فراگیر شدن کمپین من وکالت می‌دهم

یک روز پس از پخش مصاحبه شاهزاده رضا پهلوی با شبکه تلویزیونی «منوتو»، موج بیداری ملی  سراسر ایران را فرا گرفته و شمار زیادی از ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی در حال اعلام حمایت از نقش رهبری شاهزاده رضا پهلوی در مسیر مبارزات ملی برای سرنگونی جمهوری اسلامی و تشکیل مجلس مؤسسان و انجام رفراندوم برای تعیین شکل نظام هستند. کمپینی که با هشتگ #من_وکالت_میدهم دنبال می‌شود.

** بر اساس کزارشی از کیهان لندن

#RezaPahlavi

#انقلاب_ایران

@Unikador