گزارش ویژه از پایان سفر تاریخی شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل در نخستین روزِ اردیبهشت

خانم گیلا گاملی‌ال، وزیر اطلاعات اسرائیل که از سوی دولت این کشور میزبان رسمی شاهزاده رضا پهلوی و همسر ایشان بانو یاسمین پهلوی، در سفر تاریخی پنج روزه به اسرائیل بودند، امروز آدینه، اول اردیبهشتماه، خبر دادند که این سفر با بدرقه رسمی پایان یافته، اما «راه احیای دوستی دو ملت تازه گشوده شده است

#انقلاب_ملی_ایران

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#پیمان_کوروش

@Unikador