گزارش ویژه از سریال ناتمام جنایت‌های فرقه تبهکار | ده‌ها مدرسه در سراسر کشور | شنبه ۱۳ اسفند

جنایت‌های جمهوری اهریمنی اسلامی تمامی ندارد و فرزندان مرزِ پرگهرِ ایران خصوصا دختران میهن، همچنان تحت آماج حملات سازمان‌یافته‌ی مزدورانِ اهریمن‌صفتِ خامنه‌ای و عمالش قرار دارند.

#مسمومیت_دانش‌آموزان

#برای_ایران

#انقلاب_ملی

@Unikador