گزارش ویژه از رَوَند انقلاب ملی در روزِ ۲۲۱ | سه‌شنبه ۵ اردیبهشت ۲۵۸۲

ویژه برنامه رویداد‌ها و اخبار مرتبط با روز ۲۲۱ از انقلاب ملی ایران:

نخست: ورود شاهزاده رضا پهلوی و بانو یاسمین پهلوی به خاک ایتالیا

دوم: درخواست مجدد شاهزاده رضا پهلوی از نیروهای نظامی برای پیوستن به انقلاب ملت ایران

سوم: پنجمین روزِ اعتصابات کمرشکن برای رژیم در سراسر کشور

چهارم: ادامه حملات سازمان‌یافته شیمایی به مدارس کشور

پنجم: ادامه تلاش‌های مذبوحانه رژیم برای به چالش کشیدن کارزار مدنی مبارزه با حجاب اجباری

ششم: ادامه اعتراضات شبانه در سراسر کشور

#انقلاب_ملی_ایران

#مهسا_امینی

#نه_به_جمهوری_اسلامی

@Unikador