گزارش ویژه از رَوَند انقلاب ملی در روزِ ۲۲۰ | دوشنبه ۴ اردیبهشت ۲۵۸۲

ویژه برنامه رویداد‌ها و اخبار مرتبط با روز ۲۲۰ از انقلاب ملی ایران:

نخست: سفر دوروزه شاهزاده رضا پهلوی و بانو یاسمین به ایتالیا

دوم: ادامه حملات سازمان یافته شیمیایی به مدارس کشور

سوم: چهارمین روزِ اعتصابات کمرشکن در سراسر کشور

چهارم: ادامه تلاش‌های مذبوحانه رژیم برای به چالش کشیدن کارزار مدنی مبارزه با حجاب اجباری

پنجم: پیام ویدئویی خالد پیرزاده و یاشار تبریزی بر مزار جاوید‌نام کیان پیرفلک

ششم: ادامه اعتراضات شبانه در سراسر کشور

#انقلاب_ملی_ایران

#مهسا_امینی

#نه_به_جمهوری_اسلامی

@Unikador