گزارش ویژه از رَوَند انقلاب ملی در روزِ ۲۱۴ | سه‌شنبه ۲۹ فروردین | همراه با گزارش ویژه از سفر شاهزاده

ویژه برنامه انقلاب ملی ایران

نخست: گزارش کاملی از سفر تاریخی شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل

دوم: ادامه تلاشِ مذبوحانه رژیم برای بقای حجاب اجباری با سلب حق رای زنان بی حجاب

سوم: گزارشی از ادامه حملات سازمان‌یافته شیمیایی به مدارس کشور

چهارم: ادامه اعتراضات شبانه در جای جای ایران بزرگ

پنجم: پیام ویدئویی مهرداد بختیاری، عموی جاوید‌نام پویا بختیاری

#انقلاب_ملی_ایران

#مهسا_امینی

#نه_به_جمهوری_اسلامی

@Unikador