گزارش ویژه از رَوَند انقلاب ملی ایران در روزِ ۲۱۲ | یکشنبه ۲۷ فروردین ۲۵۸۲

ویژه برنامه انقلاب ملی ایران

  • پاسخ محکم ایرانیان به سربار رادان و «از شنبه» ادعایی او
  • تحصن دانشجویان در چندین دانشگاه‌ ایران در اعتراض به حجاب اجباری و احکام سنگین انظباطی
  • ادامه حملات سازمان‌یافته شیمیایی به مدارس کشور و حواشی آن
  • تداوم اعتراض‌های معیشتی
  • ادامه اعتراضات شبانه در جای جای ایران بزرگ

#انقلاب_ملی_ایران

#مهسا_امینی

#نه_به_جمهوری_اسلامی

@Unikador