گزارش ویژه از رَوَند انقلاب ملی ایران در روزِ ۲۱۱ | شنبه ۲۶ فروردین ۲۵۸۲

ویژه برنامه انقلاب ملی ایران

  • اعتراضات گسترده خیابانی در شاهین‌شهر و کلید خوردن فاز جدیدی از اعتراضات خیابانی در متن انقلاب ملی ایران
  • ادامه حملات سازمان‌یافته شیمیایی به مدارس کشور
  • ادامه کارزار انقلابی هم‌میهنان در نخستین روز ورود به فاز جدید مبارزات علیه حجاب اجباری که تبدیل به یکی از ابزار‌های جدید مبارزه در متن انقلاب ملی شده است
  • تداوم پلمب واحد‌های صنعتی و صنفی

#انقلاب_ملی_ایران

#مهسا_امینی

#نه_به_جمهوری_اسلامی

@Unikador