گزارش ویژه از رَوَند انقلاب ملی ایران در روزِ ۲۰۹ | پنج‌شنبه ۲۴ فروردین ۲۵۸۲

ویژه برنامه انقلاب ملی ایران

  • فراخوان‌های گسترده برای روز ۲۶ فروردین
  • بیانیه شهبانو فرح پهلوی
  • ادامه اعتراضات شبانه در جای‌جای ایران بزرگ
  • فاش شدن ابعاد تازه‌ای از حملات سازمان‌یافته شیمیایی به مدارس کشور

#انقلاب_ملی_ایران

#مهسا_امینی

#نه_به_جمهوری_اسلامی

@Unikador