گزارش ویژه از رَوَند انقلاب ملی ایران در روزِ ۲۰۸ | چهارشنبه ۲۳ فروردین ۲۵۸۲

ویژه برنامه انقلاب ملی ایران

  • رجز‌خوانی نماینده اهریمن اعظم، علی خامنه‌ای برای دانشجویان کشور
  • ادامه حملات سازمان‌یافته شیمیایی به مدارس کشور
  • پیامِ مادر جاوید‌نام حنانه کیا
  • پیام پدر جاوید‌نام محسن شکاری

#انقلاب_ملی_ایران

#مهسا_امینی

#نه_به_جمهوری_اسلامی

@Unikador