گزارش ویژه از رَوَند انقلاب ملی ایران در روزِ ۲۰۷ | سه‌شنبه ۲۲ فروردین ۲۵۸۲

ویژه برنامه انقلاب ملی ایران

  • پیام شاهزاده رضا پهلوی درباره عدم همکاری و «همبستگی» گروه منشور با چهره‌های پیشنهادی
  • تهدید فراجا و مقاومت مردم در آخرین اخبار مرتبط با حجاب و پوشش اجباری
  • ادامه حملات سازمان‌یافته شیمایی به مدارس کشور و تنگ‌تر شدن حلقه سانسور برای پوشش اخبار مسمومیت‌ها
  • پیام پدر کیان پیرفلک در حمایت از مجاهد کور کور و هشدار به قاتلان واقعی فرزند جاوید‌نامش

 

#انقلاب_ملی_ایران

#مهسا_امینی

#نه_به_جمهوری_اسلامی

@Unikador