گزارش ویژه از رَوَند انقلاب ملی ایران در روزِ ۲۰۵ | یکشنبه ۲۰ فروردین ۲۵۸۲

ویژه برنامه انقلاب ملی ایران ـ روزِ ۲۰۵ یکشنبه ۲۰ فروردین ۲۵۸۲

  • ادامه حملات سازمان‌یافته شیمیایی به مدارس
  • اعتراضات خیابانی در سقز
  • رجز‌خوانی محمدرضا رادان برای شیرزنان میهن

#انقلاب_ملی_ایران

#مهسا_امینی

#نه_به_جمهوری_اسلامی

@Unikador