گزارش ویژه از از رونمایی طرح «حمایت حداکثری» توسط نوفدی با حضور شاهزاده رضا پهلوی

اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران (نوفدی) روز دوشنبه ۲۲ اسفندماه برابر با ۱۳ مارس ۲۰۲۳ در نشستی ویژه طرح «حمایت حداکثری» برای پشتیبانی بین‌المللی از مبارزات مردم ایران را رونمایی کرد. شاهزاده رضا پهلوی به عنوان سخنران مهمان در این نشست حضور داشتند.

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#برای_ایران

#انقلاب_ملی

@Unikador