گزارش ویژه از آیین نکوداشتِ نام و یاد رضاشاه بزرگ و شاهنشاه آریامهر در وین و تفلیس

گزارش میدانی و جامع از مراسم نکوداشتِ نام و یادِ دو اَبَرمرد تاریخ ایران، رضا‌شاه بزرگ و شاهنشاه آریامهر در دو شهر تفلیس و وین در کشور‌های گرجستان و اتریش.

#رضا_شاه_روحت_شاد

#شاهنشاه_روحت_شاد

#ایران_معبد_ماست

@Unikador