گزارش واشنگتن پست از لرزش سخت در پایه‌های رژیم  | رسانه‌های جهان | یکشنبه ۲۶ شهریور ۲۵۸۲

سر تیتر گزارش‌ها:

۱. لانست: رژیم در ایران سقوط خواهد کرد

۲.  واشنگتن پست: خیزش سراسری در ایران پایه‌های جمهوری اسلامی را لرزانده است

۳. جروزالم پست: نخست وزیر اسرائیل می‌گوید جمهوری اسلامی همه تعهدات اتمی خود را نقض کرده است

۴. گزارش اسرائیل‌نتز از همبستگی شهروندان اسرائیلی با معترضان در ایران

 

#رسانه‌های_جهان

#انقلاب_ملی_ایران

#ایران_معبد_ماست

@Unikador