گزارش نشنال ریویو از مردی که در معاشقه و معامله با ملاها بی‌همتاست

آمریکایِ تحت رهبری بایدن مایل است به راب مالی، یک رادیکال در مماشات‌ و معاشقه با ملاها اجازه دهد که توافقِ جدید را نهایی کند. معامله با افراد بد می تواند منافع مشروع ملی را تامین کند. آمریکا بارها این را آزموده است. اما وسواسِ تیمِ بایدن و راس آنها رابرت مالی در مورد نزدیک شدن به جمهوری اسلامی یک راز سربسته است مگر اینکه …

تحلیلی از دیوید هارسانی در نشنال‌ریویو

#رابرت_مالی

#سیرک_مذاکرات

#سیاست

@Unikador