گزارش نشریه وُگ عربی از نامزدیِ شاهدخت ایمان پهلوی با بردلی شرمن

آنچه در این ویدئوکست می‌بینید و می‌شنوید برگردان فارسی بخش‌هایی از گزارش نشریه وُگ عربی، نسخه خاورمیانه مجله وُگ آمریکا از نامزدی شاهدخت ایمان پهلوی با بردلی شرمن است که امروز چهارشنبه ۱۸ امرداد ۲۵۸۲ برابر ۹ آگوست ۲۰۲۳ منتشر شده است.

#شاهدخت_ایمان_پهلوی

#ایران_معبد_ماست

@Unikador