گزارش میدانی خالد پیرزاده از دریاچه ارومیه: اینجا نه صحرای سیناست نه کویر لوت، اینجا دریاچه ارومیه است

خالد پیرزاده، فعال سیاسی مشروطه‌خواه و زندانی سیاسی پیشین با انتشار ویدئویی از بستر خشک دریاچه ارومیه، وضعیت این دریاچه را به تصویر کشید و گفت: «اینجا نه صحرای سیناست و نه کویر لوت، اینجا دریاچه ارومیه است. پس از ۴۴ سال، این دستاورد یک نظام فرسوده و یک نظام نالایق است که این را در اختیار مردم و آیندگان گذاشته است.»

#خالد_پیرزاده

#دریاچه_ارومیه

#ایران_را_پس_می‌گیریم

@Unikador